Israël en de Palestijnen

 

Een heel interessant feit is dat de Bijbel en de Koran het politiek met elkaar eens zijn dat de Joden in Israël thuishoren en aan het einde van de wereldgeschiedenis teruggebracht zullen worden, wat nu dus ook aan het gebeuren is. Maar daarover straks meer.

Het conflict in Israël en de wereldwijde kritiek op het land hebben wat opvallende kenmerken.

Israël wordt van apartheid en onderdrukking beschuldigd, maar de 1,7 miljoen Arabieren die in Israël wonen, hebben hetzelfde Israëlische staatsburgerschap als de Joden. Twintig procent van de mensen in de Knesset (het Joodse parlement) zijn Arabieren. Zitten er ook Joden in de Arabische landen in het parlement?

En er is vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, stemrecht voor iedereen, ook voor de Arabieren, en vrouwen hebben gelijke rechten. Waar anders hebben de Arabieren dat in het Midden-Oosten?

Een groep Palestijnen is dus in verzet gegaan tegen de aanwezigheid van de Joden daar. Golda Meïr zei eens: “Als de liefde van de Palestijnen voor hun kinderen groter was dan hun haat tegen de Joden, dan hadden we met hen kunnen onderhandelen.”  En dat is het grote probleem. Het hoofddoel van Hamas is niet om een staat te stichten en een land te hebben, maar hun hoefddoel is iedere Jood te doden. En de meerderheid van de Gazanen staan achter Hamas.

Hoe kan Israël vrede sluiten met zo’n volk dat, als er een Joodse burger in Jeruzalem doodgestoken wordt, in Gaza de meisjes snoepjes op straat laat uitdelen om dat te vieren?

Pro-Palestijnenbetogers zijn dus voor een volk dat terrorisme verheerlijkt en als ze de kans krijgen zelfs op de meest gruwelijke wijze vrouwen verkracht en baby’s verbrandt, dat hun eigen mensen mensen doodt als ze van hun moslimgeloof afvallen, en waarvandaan massa’s christelijke Palestijnen gevlucht zijn, waar vrouwen niets te vertellen hebben, waar het doden van Joden als het hoogste goed wordt beschouwd en leiders met miljarden dollars naar Quatar verhuizen om daar feest te vieren met het gestolen geld. Een volk dat geen democratie kent en waar de bevolking uitgebuit wordt. Net zoals een zoon van een mede-oprichter van de Hamas zei: “de vijand van de Palestijnen is niet Israël, maar Hamas.”
En ooit afgevraagd waarom de Egyptenaren, de Jordaniërs, de Libanezen niet één Palestijn willen binnenlaten? En waarom de Palestijnen die er vroeger wel heen zijn gegaan niet opgenomen worden en daar in vluchtelingenkampen moeten blijven zitten?

Niet dat de Joden allemaal heilige boontjes zijn, en niet dat hun leider zo geweldig is… maar ze zijn bijvoorbeeld in oorlogvoering over het algemeen een stuk minder barbaars dan de meeste volkeren, zelfs minder dan wij in de vorige eeuw. Maar naar mijn idee gaan ze nu wel over grenzen waar ze zelf nog nooit eerder overheen zijn gegaan.


Maar om weer terug te komen op wat ik in het begin zei: de Bijbel en de Koran zijn het politiek eens over dit onderwerp.

Mozes voorspelde al 1300 voor Christus dat de Joden uit Israël verbannen en weer teruggebracht zouden worden. En zo staan er over dit onderwerp nog heel wat voorspellingen in de Bijbel, onder andere van de profeet Jesaja van 2600 jaar geleden:

Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda brengt Hij samen, van de vier uiteinden van de aarde (Jesaja 11:12).

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden gebied Ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde (Jesaja 43:5-6).

En hierover zegt de Koran: image474

En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u Allah’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.”
“O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.” (Soera 5:20-21)

En Wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël: “Blijft gij in het land en wanneer de laatste belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen.” (Soera 17:104)

Als de moslims de Koran op dit punt zouden kennen, dan zouden er op het wereldtoneel al heel wat minder problemen zijn en dan zou er zelfs samengewerkt kunnen worden.

God heeft een speciaal plan nog met Israël, daar is de Bijbel heel duidelijk over, maar afgezien daarvan is ieder mens voor Hem kostbaar en wil Hij dat niemand voor nu en voor de eeuwigheid verloren gaat.