BUITENAARDSE WEZENS

 

image403Op televisie kun je soms spannende films zien over invasies van buitenaardse wezens die met hun UFO’s komen en de heerschappij over de wereld proberen over te nemen.

Ik weet niet of je erin gelooft, maar ik heb zelf vroeger wel eens gedacht: dat zou best wel eens kunnen. Degenen die erin geloven denken dat die invasie nog moet beginnen.
Maar weet je dat er echt een invasie van buitenaardse wezens bestaat en dat die invasie al lang geleden heeft plaatsgevonden? En het vervelende van die buitenaardse wezens is, dat ze onzichtbaar zijn. En ze zijn waarschijnlijk niet met UFO’s gekomen…

Jezus zag tijdens zijn leven de leider van de invasie zelf op de aarde komen: Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! zei Hij. Satan wilde in de hemel blijven en van daaruit de operatie leiden, maar Michaël, de aartsengel, heeft hem eruit geknikkerd, samen met zijn engelen (dat staat in Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel), en zo zijn die buitenaardse wezens dus op aarde beland, maar dat was geen zachte landing met ufo’s….

 

DE VAL VAN SATAN EN ZIJN KORNUITEN

Voordat God Adam en Eva schiep had Hij de engelen geschapen en dat zijn er heel veel.

Wij kennen in ieder geval de belangrijkste: Michaël de generaal en Gabriël de boodschapper. Er zijn cherubs, serafs, enz. en er was er een die waarschijnlijk de belangrijkste van allemaal was en die daarna de duivel is geworden. Hij was oorspronkelijk een cherub die heel dicht bij God stond. Hij was ongelooflijk mooi en wijs. Dat kunnen we lezen in de profeten Jesaja 14:12-20 en Ezechiël 28:11-19. Daar staat onder andere:
Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid…. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad in je gevonden werd….

En in Jesaja staat wat die zonde was, hoe hij dacht: Ik stijg op naar de hemel,
boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon,
de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken,
ik evenaar de Allerhoogste. Een machtswellusteling dus …

Het steeg hem duidelijk naar zijn bol: hij wilde als God worden en was daardoor natuurlijk niet meer onderdanig aan Hem. Liefde, dienen en nederigheid vond ie maar niks. Hij werd opstandig en miljoenen engelen volgden hem in zijn opstand.

 

DE HEMELSE GEWESTEN

Er bestaat een zichtbare wereld, maar ook een onzichtbare. De Bijbel noemt die onzichtbare wereld de hemelse gewesten, of de hemelen.

In die onzichtbare wereld zweeft van alles rond: engelen, boze geesten en allerlei andere krachten. En de apostel Paulus zegt dat daar oorlog is en legt uit hoe we moeten strijden.

Er zijn mensen die niet geloven aan deze onzichtbare wereld. Zulke mensen kom je trouwens meestal alleen bij de blanken tegen.

Misschien heb je dat op school behandeld: de Verlichting, de tijd die na de Middeleeuwen kwam. Mensen begonnen toen heel ‘verstandig’ en ‘wetenschappelijk’ te doen en geloofden alleen dat wat zichtbaar bewezen kon worden.

In andere culturen weten de mensen meestal heel goed dat er andere werelden bestaan. De Bijbel zegt: de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Dus mensen, die zeggen dat ze te nuchter zijn om te geloven en met beide benen op de grond staan, staan inderdaad met beide benen op (tijdelijke) grond, maar gaan voor de eeuwigheid de mist in.

De duivel doet twee dingen: of hij laat de mens geloven dat hij er helemaal niet is en kan dan rustig zijn gang gaan. Of hij laat de mens aan niets anders denken dan aan hem, dan krijgt hij alle aandacht en niet Jezus. En dat probeert hij bij christenen natuurlijk ook: ze naar de ene of de andere kant te laten overdrijven.

 

HUN DOEL

Zoals je hebt kunnen lezen zijn de buitenaardse wezens allemaal op aarde gekomen en velen van die demonen hebben om de een of andere reden geen lichaam (meer) en proberen in mensen te gaan wonen en soms ook in dieren, dingen of huizen. Het doel van al die lui is hetzelfde: alles en iedereen mee proberen te trekken in hun opstandigheid en alles en iedereen kapot maken. Ze haten God, haten liefde, haten het licht. En wat stom is: ze hopen te kunnen winnen ook nog.

De koning van ze allemaal wordt ook Beëlzebul genoemd, wat betekent: koning van de vliegen. En die knechten van hem zijn inderdaad als rotvliegen die om je hoofd heen zoemen en steeds verkeerde gedachten in willen geven. Wat dat betreft mag je de Bijbel rustig als vliegenmepper gebruiken.

 

WIE IS ER HET BANGST ?

image396Die buitenaardse wezens kunnen jou of iemand anders niet zomaar voor iets gebruiken, of je pijn doen of zo. Als je ze niet opzoekt of toelaat kunnen de meeste niets doen. Ze niet toelaten heet in de Bijbel: weerstand bieden.
Als je aangevallen wordt kun je, als je christen bent, bij God schuilen en de naam van Jezus gebruiken. Daar moet ‘ie naar luisteren. Als je geen christen bent, roep dan toch maar Jezus, dat is de enige oplossing.

Ik heb vroeger nogal in occulte dingen gezeten: oosterse godsdiensten en magie (wordt nu New Age genoemd) en drugs. Ik heb me kunnen bekeren dankzij een uitdrijving van zo’n taaie ‘gast’, het zijn net dikke (geestelijke) teken waar je echt vanaf moet.
De eerste twee jaar werd ik veel door boze geesten aangevallen. Op een gegeven moment verscheen er zo’n grote duistere krijger voor me. Ik stond helemaal te trillen en vroeg me af wat ik moest doen. Bibberend zette ik een stapje in zijn richting en zei: “in de naam van Jezus…” Direct werd hij als een ballon die leegliep. Sinds die tijd ben ik nooit meer bang geweest (wel eens geschrokken).

Zulke akelige ontmoetingen kun je alleen maar hebben als je echt verkeerde dingen doet (of gedaan hebt) of als je vooraan staat in je inzet voor Gods Koninkrijk. En dan hoef je echt niet bang te zijn. Als je ermee te maken krijgt, bedenk dan dat ze zelf veel meer angst hebben voor jou (omdat je Jezus’ naam kent) dan dat jij voor hun kunt hebben.

 

WAT DOEN ZE ?

Als er niemand op aarde verkeerde dingen deed, zouden boze geesten helemaal machteloos zijn. Maar door onze zonden krijgen ze heel wat ruimte. En dat is natuurlijk begonnen met Eva en Adam.

Op welke terreinen werken deze kwaadaardige wezens eigenlijk:

  • ze verleiden tot verkeerde gedachten en daden en opstandigheid tegen God
  • image048ze veroorzaken ziekten, geestelijk en lichamelijk, en misvormingen, ook bij dieren en planten
  • ze verdraaien de waarheid of liegen ronduit
  • ze brengen onrust, angst, haat
  • ze drijven mensen tot oorlogen, enz.

Maar laten we een beetje dicht bij huis blijven.

Stel je voor: Miep heeft besloten geen coke meer te snuiven. De duivel vindt dat natuurlijk niet leuk en probeert Miep ongelukkig en in de war te maken zodat zij weer begint. Een demon krijgt de opdracht Isabelle slechte dingen van Miep te laten geloven en door te vertellen. En waarom wordt Isabelle daarvoor uitgekozen? Nou, gewoon, omdat zij toch al jaloers is op Miep, omdat daar veel meer jongens achteraan lopen. Daardoor heeft ze zin slechte dingen van haar te geloven en door te vertellen. Miep wordt helemaal depressief en krijgt weer zin in coke. Nou moet ze knokken.
Het woord duivel, ‘diabolos’, betekent kwaadspreker. Dat is wat de duivel het allerliefste doet: slechte dingen over anderen vertellen en hij voelt zich natuurlijk het meeste thuis bij mensen die hetzelfde doen als hij.

 

HOE WERKEN ZE ?

Zo werken boze wezens het meest: via de gedachten van mensen. Ze proberen ze van van alles te overtuigen wat niet waar is en ze allerlei dingen te laten doen die niet goed zijn. Wat ze vaak het liefst als eerste vervuilen is de seks.

Paulus zegt dat we iedere gedachte, die niet uit God is, direct krijgsgevangen moeten maken en aan Jezus, onze generaal, moeten overgeven.

image051Toen ik opgehouden was met tabak roken, zei een prediker die zondag: als er in Israël een vijandig vliegtuig over de grens gaat, gaan ze niet kijken waar die heen vliegt en wat die gaat doen, nee, ze knallen hem direct neer.

Zo moet dat ook met vijandige gedachten zijn die ons hoofd binnenkomen: direct neerknallen. Onze radar moet dan natuurlijk wel aan staan.

Er zijn allerlei soorten boze geesten, net zoals je allerlei soorten mensen hebt met allerlei soorten beroepen: de een probeert je wijs te maken dat je door te liegen heel wat voordeeltjes kunt hebben, de ander probeert je zover te krijgen dat je iemand op z’n bek slaat. Weer een ander laat je de hele dag met gevouwen handen rondlopen met een gevoel van: wat ben ik toch goed en vroom! En dan zweeft er een rond die je zegt dat je pas echt cool bent als je ‘n sjekkie rookt, en dat je pas echt meetelt als je met iemand naar bed bent geweest. En, zegt een andere weer: als je gokt heb jij toch heel wat kans rijk te worden, en wat ben je toch een watje als je niks uit de winkel durft mee te jatten. En andere zuigen ‘gewoon’ je energie weg, maken je ziek, enz., enz.

 

WAAR EINDIG JE ?

Als je toegeeft aan die verleidingen zul je merken dat je eraan verslaafd raakt; dat merk je niet direct trouwens. In het begin zal een boze geest je altijd het gevoel geven dat er niks aan de hand is.
Als je helemaal toegeeft aan drugs, seks, geweld, alcohol, liegen, stelen of zoiets dan kan een boze geest gaan denken: hier voel ik me nou echt thuis. Ik ga bij die persoon wonen, dan kunnen we samen pret maken.

De eerste keer in mijn leven dat ik een trip innam, is er direct een demon binnengekomen. Vijf jaar later zijn drie stevige christenen urenlang bezig geweest om hem er weer uit te krijgen. Zo zie je maar hoe gevaarlijk drugs kunnen zijn. Dat zijn de snoepjes van de duivel, waarmee hij je naar de hel lokt. En alles wat hij aanbiedt maakt je tot slaaf. Onderschat trouwens ook niet tabak en alcohol, daar kun je echt slaaf van worden! Net zoals van gokken, computerspelletjes, seks en nog een heleboel andere dingen.

image052De duivel volgen is in het begin leuk, maar je eindigt altijd in een geestelijke gevangenis. Of anders gezegd: wat hij je te bieden heeft is heel boeiend, maar je zit dan op een gegeven moment echt in de boeien, in een donkere kerker.

 

DUIVELSE GODSDIENST

Er zijn ook geesten van een zwaarder kaliber. Die hebben te maken met valse godsdiensten en magie. Het uiteindelijke doel van de satan is aanbeden te worden als een god. Daarvoor heeft hij zijn eigen ‘godsdienst’ opgericht. In de eindtijd zal de antichrist opstaan, dat wordt dan als het ware de paus van die godsdienst. Waarschijnlijk maken jullie die nog mee.
Die godsdienst bestaat nu uit twee belangrijke onderdelen. Aan de ene kant wordt de duivel in de Bijbel een brullende leeuw genoemd, die zoekt wie hij kan verslinden en ergens anders staat er: de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dus de ene keer kunnen we hem tegenkomen als oerlelijk en smerig en bedreigend en de andere keer als zo mooi en lief, kom daar maar eens wijs uit.

Satanisme (zwarte magie)

image399Het ene onderdeel wordt satanisme genoemd, daar zie je de duivel het beste zoals hij is. In de satanskerk zitten mensen die heel goed weten dat de duivel bestaat. Ze aanbidden hem daar, brengen offers en spreken vervloekingen uit over andere mensen en het liefst over christenen en hun huwelijken.

Witte magie

Het andere onderdeel van zijn godsdienst is, zeg maar, het occultisme, en daar lijkt de duivel een mooie engel te zijn. Mensen die daaraan meedoen weten normaal niet dat ze voor de duivel werken en denken dat ze goede dingen doen.

Zoals met het vredesteken; het lijkt een vredesteken te zijn, maar het komt uit de zwarte magie en is oorspronkelijk een antichristelijk symbool (Nerokruis, als symbool voor de christenvervolging).

En zo kom je in die wereld heel veel dingen die mooi schijnen, zoals: astrologie, spiritisme en waarzeggerij (bijvoorbeeld glaasje draaien en kaartleggen), yoga, gelukspoppetjes en stenen, meditatie, hypnose, enz., enz.

Alternatieve geneeskunst kan trouwens ook gevaarlijk zijn. Kruiden en zo zijn natuurlijk goed, maar de mensen die ze klaarmaken zijn vaak occult. Zo kan homeopathie ook besmet zijn. Magnetisme (strijken) is in ieder geval altijd slecht. Kijk ook uit met iriscopie en acupunctuur. De Bijbel zegt dat de satan komt met allerlei krachten en bedrieglijke wonderen om de mensen van Jezus af te leiden, zodat ze niet tot bekering komen. Dus blijf maar lekker af van die ‘wonderen’, want de duivel geeft je nooit iets uit liefde, hij pikt er altijd iets voor terug en het liefst je hele ziel.

Misschien denk je dat, als je bijvoorbeeld op de kermis voor de lol naar een waarzegster gaat of meedoet aan glaasjes draaien, het geen kwaad kan. Maar dat is hetzelfde als dat je voor de lol op een landmijn trapt. Zulke dingen doen hebben bijna altijd gevolgen, ook naar een griezelfilm kijken trouwens. Alleen worden de gevolgen vaak pas later zichtbaar.

In de profeet Jesaja staat:
En als ze tegen jullie zeggen: vraag maar aan geesten van doden en waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. Kan de mens niet beter God vragen? Voor wie niet hetzelfde zegt als ik, voor hem is er geen zonsopgang meer. Hij zal rondtrekken, ongelukkig en hongerig en als hij honger heeft zal hij in woede uitbarsten en zijn leiders en God vervloeken. En of hij nou naar de hemel kijkt of naar de aarde, hij zal alleen maar benauwdheid en duisternis ervaren, een echt angstaanjagende duisternis die hem steeds verder zal wegduwen.

image054Valse godsdiensten

Dat zijn godsdiensten waar je van alles moet doen om in de hemel, nirwana of wat dan ook te kunnen komen – je moet het verdienen. Veel kans dat je het niet haalt en dan loop je het gevaar als rioolrat of zo te moeten reïncarneren.

De New Age is een verzamelbak van ‘n heleboel van zulke ‘doe-het-zelf-godsdiensten’. Kijk daarmee uit. Het is de duivel op z’n mooist.

Maar bij God is dat anders: je hoeft alleen maar oprecht vergeving te vragen en je geloof en vertrouwen aan Jezus te schenken, dan leidt Hij je persoonlijk naar Huis. Genade heet dat.

Sekten

Dat zijn valse ‘christelijke’ godsdiensten. Die stellen vaak het persoonlijk contact met God (door Jezus) niet centraal en laten veel weg uit de Bijbel, of doen er van alles bij (zoals bijv. de Mormonen of de Jehova’s getuigen). Maar ook in de kerk komt vind je regelmatig valse leringen. Vertrouw er maar op dat, als je echt van God en de waarheid houdt, je de valsheid zult doorzien en er niet door meegesleurd zult worden.

 

image401DAT IS GEEN KUNST

Een ander belangrijk instrument van satan is de kunst, zoals boeken, films, posters en muziek. Er zijn popsterren die tegen de duivel gezegd hebben: je mag mijn ziel hebben als je mij beroemd en rijk maakt. De duivel zegt dan ‘oké’. Maar zulke muziek krijgt dan natuurlijk ook demonische kracht, niet alleen door de woorden die ze zingen, maar ook door de soort muziek en de hardheid ervan. Mensen verdoven, in een trance brengen en dan slechte dingen laten denken, voelen en uiteindelijk ook doen, dat is de bedoeling van de duivel.

Door harde muziek kan hij een weg naar je ziel toe afdwingen.
Jezus komt heel anders bij je binnen. Hij klopt aan. Hij dwingt niemand.

Misschien heb je het zelf gemerkt dat, als je naar bepaalde muziek luistert, je daarna sacherijnig of agressief of opstandig kunt zijn. In zulke muziek wordt trouwens vaker opgeroepen tot opstandigheid, vuile seks, satansaanbidding, moord en zelfmoord. Dus kijk uit waar je naar luistert!

 

TRAUMA’S

Een andere manier waardoor boze geesten soms een invloed in je leven kunnen krijgen, is doordat je ergens heel erg voor bent geschrokken, veel angst hebt gehad, of doordat je door een groot verdriet bent gegaan. Er zijn daardoor misschien hele slechte gedachten bij je binnen gekomen. Belijd dat, laat je troosten en laat ervoor bidden. Waar boze geesten niet tegen kunnen is licht, verberg dus niets in jezelf, laat alles in jezelf aan het licht komen, wees eerlijk en open, daar kunnen ze niet tegen – net zoals je een steen optilt en al het ongedierte alle kanten op stuift.

 

ERFENIS

Je kunt een miljoen erven, dat zou niet gek zijn, hè? Maar je kunt ook andere dingen erven: slechte geestelijke invloeden. Daarom wordt er in sommige kerken wel eens gebeden voor het doorsnijden van verkeerde familiebanden. Je voorouders zijn misschien bezig geweest met spiritisme, of waren alcoholist of flink crimineel of seksverslaafd.

 

BEVRIJDING

image404God kan echt kwaad worden als we met occulte dingen bezig zijn. Maar gelukkig is Hij ook een God van ontzettend veel liefde en vergeeft Hij graag.

De manier om bevrijd te worden is (liefst hardop) je verkeerde dingen te belijden aan God, vergeving te vragen en (liefst met een christen die je goed vertrouwt) die geest te zeggen van je weg te gaan en daarna God te vragen die lege plek in je te vullen met de heilige Geest. Dat gaat niet altijd even vlug en gemakkelijk.

image384Maar als we Gods Woord gelovig gebruiken en doorzetten dan komt de overwinning en dan ervaar je wat Jesaja zegt:
Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht.

Het is wel belangrijk dat je ook heel eerlijk bent. Als je iets in je hart verborgen houdt, dan is het daar donker en daar kan een boze geest zich daar eventueel verstoppen, net zoals pissebedden onder een steen.

Jezus heeft alle macht, en heeft ons door de heilige Geest macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en macht tegen het hele leger van de vijand en niets zal jullie kwaad kunnen doen, zegt Jezus. Alleen, zoek niet hier je blijdschap in dat boze geesten naar je moeten luisteren, maar hierin dat jullie namen in de hemel staan opgeschreven.

Dus, nog even een beetje samenvatten:

Wees niet bang voor boze geesten maar speel er ook niet mee. Heb je met ze te maken, vraag dan hulp aan iemand die je goed vertrouwt en bidt samen.

Vraag vergeving voor je zonde, dan werkt het Bloed van Jezus, daar is de duivel als de dood voor, dat confronteert hem er ook mee dat hij geen rechten meer op je heeft! Het bloed van Jezus trekt een grens waarover hij niet mag komen. En als je dan zelf zegt: “in de naam van Jezus, ga weg!”, dan begint hij al aardig te klappertanden en gaat dan normaal weg ook nog, hoe jong je ook bent.

Regelmatig in diensten komen, veel met God te praten en de Bijbel goed lezen en trouw vergeving vragen voor je zonden. Als je dat allemaal doet, dan ben je erg beschermd.

Uw Woord brengt licht, zei David en hij wist er heel wat vanaf. Het meeste dat de tegenstander doet is leugens in je gedachten zien te krijgen. Als je dus de waarheid, de Bijbel, goed kent, kan hij je moeilijk voor de gek houden.

Wees niet bang en vergeet niet anderen voor occulte dingen te waarschuwen. En vertel er natuurlijk direct bij, als dat op zo’n moment lukt, dat God liefde is en van ons allemaal houdt en in ieders leven wil komen.

Worstel je met ernstige beïnvloeding door demonen en willen ze niet loslaten, duik dan even op deze site.