HOMOFILIE

 

Er wordt binnen de christelijke kringen verschillend gedacht over homofilie – eigenlijk heel verbazingwekkend. Maar het is zelfs mogelijk dominee te zijn in de Hervormde kerk zonder in God te geloven – dus alles is mogelijk.

Ik hoorde op de radio dat er onder de homoseksuele jeugd 5x maal zo veel neiging tot zelfmoord is dan onder de heteroseksuele jeugd. Dat is een alarmsignaal. Velen worstelen hier dus ernstig mee. Er is dus duidelijk veel hulp en liefde nodig voor deze mensen.

Wat zegt de Bijbel?

Op het gebied van homofilie is de Bijbel behoorlijk scherp, in het Oude zowel als in het Nieuwe Testament. Misschien denk je dan: logisch, het is een ouderwets boek. Maar in die tijd was homofilie in de wereld meer geaccepteerd dan vandaag. In Griekenland en Rome bijvoorbeeld was het normaal, en vaak met hele jonge knaapjes.

In de veertig jaar dat ik christen ben, heb ik ervaren dat God niet tegen mij is maar voor mij. Hij is een Vader en wil het geluk van zijn kinderen. Als Hij regels geeft dan is dat om een kader te bieden waarbinnen wij gezond kunnen leven en uiteindelijk echte vrijheid en geluk kunnen vinden. Man en vrouw houden elkaar in velerlei opzichten in evenwicht en vullen elkaar aan. Dat loopt natuurlijk ook niet altijd perfect… Botweg lusten botvieren – en dat gebeurt wat ik zo hoor meer in de mannelijke homoscene – is een heel ongezonde bezigheid in allerlei opzichten; ook daarom is God op dit punt streng, maar altijd met het doel om de mens op het goede pad te brengen waar hij tot zijn volle ontplooiing kan komen.

Image235Eerst maar kijken wat de Bijbel zegt in het Oude Testament:
Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. (Leviticus 20:13). En daar stond de doodstraf op.

In het Nieuwe testament zegt Paulus over de gevolgen van afgoderij – schepselen vereren boven de Schepper:
Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren … De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald (Romeinen 1:24-27).

Nou heb je een probleem: je bent homofiel en je bent christen. Zo’n Bijbeltekst kun je toch niet zomaar wegmoffelen? En natuurlijk kun je je homofiele gevoelens ook niet even wegmoffelen.
Er staat niet in deze tekst dat het per se door je eigen afgoderij komt. Je kunt zoiets ook gewoon ergens vandaan geërfd hebben, net zoals kinderen door het gedrag van anderen met aids opgezadeld kunnen worden.
Of je bent misschien min of meer bewust die weg ingeslagen omdat je door het andere geslacht flink verwond bent geraakt.

God is liefde, Hij houdt van jou. Hij wil je een nieuw leven geven. Hij dwingt niet, tiranniseert niet, veroordeelt niet, maar bevrijdt. De waarheid zal je vrijmaken, zegt Jezus.

Wat is de waarheid?

De waarheid is dat God man en vrouw schiep naar Zijn beeld en dat de man zijn vader en moeder zal verlaten om zich aan zijn vrouw te hechten en die twee zullen één worden, zoals de Bijbel zegt.

Er zijn er die zeggen dat God ook homofilie geschapen of gewild heeft. Maar de geslachtsorganen zijn er niet op gebouwd. Mannen gaan bij de partner in de anus, waardoor de sluitspier op oudere leeftijd niet meer goed werkt en je dan een luier moet gaan dragen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Man en vrouw zijn twee puzzelstukjes die lichamelijk perfect in elkaar passen, én kindertjes voortbrengen. Vrouw met vrouw of man met man zijn puzzelstukjes die niet of alleen scheef in elkaar passen, maar ook nog samen onvruchtbaar zijn. En vreemd dat er dan nog door sommigen voor deze levensstijl ‘reclame’ gemaakt wordt ook nog.

Misschien zeg je dan: in de natuur komt het ook voor. Ja, pedofilie, incest, moord komt in de natuur ook voor. Door de zonde van de mens rust er ook op de natuur een vloek. Als je homofilie trouwens bekijkt in het licht van de evolutieleer dan is deze levensstijl niet bevorderend voor de overleving van de soort. Trouwens atheïsme ook niet, want atheïsten krijgen over het algemeen minder kinderen dan gelovigen…

God is liefde zeggen anderen weer, en daar hebben ze volkomen gelijk in. Omdat Hij liefde is wil Hij je heel hebben, genezen.
Ik hoor vaak zeggen dat je dan als christen wel homofiel mag/kan zijn, maar dat je het niet mag beoefenen. Dat is wel erg raar. Dat is een foltering. Dan sta je ‘onder de wet’ en Jezus is juist gekomen om ons van de wet, van de dwang van de wet, vrij te maken. Als God iets van ons vraagt, dan bewerkt hij dat in ons binnenste door Zijn Geest. Hij vernieuwt van binnenuit als je een aan Hem overgegeven leven leidt.
Laat God niet met rust totdat Hij dit werk in je begonnen is, en afgemaakt heeft!

Hier een uitgebreider en liefdevol artikel over dit onderwerp