Bestaat God wel?

 
Als God niet bestaat, uit welk chemisch-biologisch proces is het godsidee dan ontstaan zou je je af kunnen vragen, of anders gezegd: hoe kan de mensheid ooit op het idee van “God” gekomen zijn als Hij helemaal niet bestaat?

image797Op de vraag waar het geweten vandaan komt hebben de filosofen geen antwoord. Ze hebben er eeuwen naar gezocht en niet gevonden en tegenwoordig zeggen ze: de ethiek was er altijd al, zit ingebouwd. Flauw hè? Dan hoeven ze in ieder geval God niet te erkennen, want eigenlijk is het geweten een bewijs van het bestaan van God; ik denk niet dat het geweten in een of ander molecuultje zit ingebouwd.

Mensen die niet in God geloven, geloven automatisch in de evolutieleer. En in de evolutietheorie komt geen geweten of ethiek voor en gaat het gewoon om het recht van de sterkste en overleving van de soort en zijn dus onze ‘wandaden’ niet te veroordelen, toch? We handelen gewoon naar onze aard, net zoals de andere dieren. We veroordelen toch ook niet een dier als het zwakkere soortgenoten achterlaat om opgegeten te worden? Waarom worden die daden van mensen dan wel veroordeeld? Op basis waarvan doen we dat toch, waar halen we dat recht vandaan? Als God niet bestaat dan slaat dat toch nergens op? 

En waarom wordt er in de geschiedenis toch steeds weer opnieuw geprobeerd de Joden uit te roeien, het volk dat de 10 geboden ontvangen heeft? De Bijbel en Jezus komen uit Israël en juist dit volk ligt altijd onder vuur. Toeval? Eigenlijk is de vijandigheid tegenover dit onuitroeibaar en in veel opzichten zeer gezegend volkje ook een bewijs van Gods bestaan.

En waar komt trouwens het schaamtegevoel vandaan? Dat is toch ook volkomen onnatuurlijk, heeft toch niets met de natuur te maken?

image143

En als God niet bestaat, waar komt dan onze persoonlijkheid en ik-besef vandaan? En onze vrije wil, liefde, humor, jaloezie, verdriet en vreugde en ons vermogen te filosoferen en de natuur naar onze hand te zetten? Dat alles uit een chemische oersoep?

Weet je wat leuk is? De Bijbel zegt dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de schepping en juist mensen die niet in God geloven en die geloven dat we uit de zee geëvolueerd zijn en dus eigenlijk niets onnatuurlijks kunnen doen zelf een sterk gevoel van verantwoordelijkheid kunnen hebben en voor het milieu vechten en anderen op hun verantwoordelijkheid wijzen – is dat niet tegennatuurlijk? Een mens volgt toch gewoon zijn natuurlijke instincten als hij ‘rotzooi’ maakt, daar is toch niets mis mee? En tegelijk zijn het die mensen die beweren dat we er niet boven staan, maar ‘gewoon’ een dier zijn. Niet erg logisch… Zij zijn dus ook een bewijs van het bestaan van God, die aan de mens het beheer over de natuur heeft toevertrouwd.

En waarom hunkeren we naar volmaakte liefde die niet bestaat in de natuur? Dat doen dieren toch ook niet? Waarom zoekt de mens naar het volmaakte, naar eindeloze liefde en acceptatie die onder mensen niet gevonden kan worden; hoe komt dat?
En hoe komt het dat mensen idolen zoeken en andere mensen zo kunnen aanbidden, verafgoden? Het lijkt me niet dat dieren dat doen. Dat zit toch niet in de natuur? Is aanbidding van iets hogers in ons ingebouwd?

C.S. Lewis, een bekend christelijk schrijver, die vroeger atheïst was, zei eens: “Mijn argument tegen het bestaan van God was dat het universum zo wreed en onrechtvaardig leek. Maar hoe had ik dit idee van recht en onrecht gekregen? Iemand noemt een lijn niet krom als hij er geen idee van heeft hoe een rechte lijn eruit ziet. Waarmee was ik dit universum aan het vergelijken toen ik het onrechtvaardig noemde?”

Maar goed, zo kunnen we ons wel duizenden dingen afvragen. Het beste is aan God zelf te vragen of Hij bestaat. Als wij ons tot Hem richten en vragen: “God, wilt u zich aan mij openbaren?”, en deze vraag is werkelijk oprecht en we willen echt de waarheid weten, dan gaat God zeker reageren, daar is geen twijfel aan. Schrik niet als er een geestelijke strijd losbarst, dat hoort erbij.

De profeet Jesaja zei: Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt. God ligt niet ‘voor het oprapen’. Hij wil gezocht worden en openbaart zich aan wie Hij wil, en als je oprecht zoekende bent zal Hij zich ook aan jou openbaren.

Voor veel mensen speelt de Bijbel een grote rol bij hun zoektocht. God kan als je leest bepaalde woorden uit doen lichten en dingen op je hart drukken. En eigenlijk is de Bijbel ook een bewijs dat God bestaat: er staan veel voorspellingen in die al uitgekomen zijn en soms heel gedetailleerde, de andere moeten nog uitkomen.

Er zijn miljoenen mensen over de hele wereld die kunnen getuigen God te (hebben) ervaren – Zijn liefde en kracht en Zijn antwoorden op gebeden. Hier zijn er enige van.

 

Ik vond een leuk gesprekje op internet:

image152Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.
De kapper zei: “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”
“Waarom zeg je zoiets?” vroeg de man.
“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.
De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een man op straat met heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: “Kappers bestaan niet!”
“Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper.
“Nee!” riep de cliënt. “Kappers bestaan gewoon niet! Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rondlopen met lang haar en ongetrimde baarden.”
De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.”
“Precies!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde.

Over dit onderwerp vind je hier meer: Waarom al die ellende?!