EVOLUTIE

 

De evolutietheorie zoals wij die kennen komt van Darwin, een Engelse bioloog uit de 19de eeuw. Hij ging ervan uit dat al het leven uit oervormen geëvolueerd is. Zijn grootvader (Erasmus Darwin) was er al mee bezig en ook wat tijdsgenoten van Darwin en zelfs in de Griekse oudheid was er al over nagedacht, maar Darwin kwam met de evolutie van de soorten door natuurlijke selectie.

image191Het is een logische gedachte, maar nog geen wetenschap, het is een geloof, een theorie, een vooronderstelling, zoals wetenschappelijke ontdekkingen vaak beginnen, maar dit verhaal wordt maar niet sluitend.

Het emotioneel vastklampen aan deze theorie komt waarschijnlijk voort uit de schrik dat het andere alternatief de schepping is, met een God, met noodzaak van bekering, enz. In Darwins tijd werd de theorie verwelkomd als een mogelijkheid op een “verstandige” manier te ontsnappen aan het keurslijf van het kerkelijke christendom.

Ik kan geen volledig overzicht geven van de voors en tegens, alleen wat losse gedachten. Onder aan het artikel geef ik enkele verwijzingen naar websites die uitgebreid en kritisch op de evolutietheorie ingaan.

image529‘Missing Links’

Darwin was ervan overtuigd dat er snel vele fossielen gevonden zouden worden om zijn theorie te bewijzen: fossielen van alle tussensoorten. Maar waar blijven al die miljoenen ‘missing links’?

Af en toe wordt wel geroepen dat de ‘missing link’ tussen aap en mens gevonden is, maar als je goed kijkt lopen die schedels tussen mensen ook nog steeds rond. Af en toe wordt er dus wel zoiets gevonden, maar waar zijn die vele vele andere?

Al die miljoenen tussenvormen in de evolutie van de ene soort naar de andere, van okapi naar giraffe bijvoorbeeld (ik weet niet of de okapi oervormiger wordt gedefinieerd dan de giraffe, maar het gaat om het idee). Allemaal zoek. Dat was trouwens ook een probleem voor Darwin: “maar, aangezien er volgens deze theorie ontelbare overgangsvormen moeten bestaan hebben, waarom vinden wij deze dan niet in talloze aantallen ingebed in de korst van de aarde?”. Dat heeft hem lang dwars gezeten, maar uiteindelijk heeft hij er toch theorieën voor kunnen bedenken.

En wat ik mezelf afvroeg: waarom zijn alle soorten zo sterk gegroepeerd? Waarom vrijt een vinkie niet me een koolmeesie? Waarom zijn alle soorten niet gewoon een soep van soorten en tussensoorten, de evolutie in volle gang? 

Degeneratie

image787Sinds Darwin hebben we nog niet geconstateerd dat iets evolueert, dat een soort eigenschappen erbij krijgt, wel dat een soort kan devalueren, dat hij eigenschappen verliest. Natuurlijk is er wel sprake van een zekere aanpassing aan omstandigheden van een soort: dat op het ene eiland een soort iets anders is dan dezelfde soort op een ander eiland, zoals Darwin constateerde.

Maar dat is nog geen evolutie; het kan goed zijn dat ze na eeuwen weer bij elkaar komen en weer samen nestjes gaan bouwen (misschien zijn er in die tijd dan wel communicatieverschillen opgetreden: dat de ene zegt: ‘zullen we de bosjes in gaan?’, terwijl de andere denkt dat ie zegt: ‘zullen we op jacht gaan?’).

Hier kun je verder lezen over de degeneratietheorie, die wetenschappelijk veel makkelijker te bewijzen is.

Tijdspanne

Er wordt met miljarden jaren gesmeten. Stalagtieten en stalagmieten zouden er honderdduizenden jaren over doen, maar in een kelder waar het wat lekt gebeurt het in een paar jaar. De Grand Canyon zou miljoenen jaren nodig gehad hebben om zo diep te worden (450 meter), maar in 2002 vormde zich in de rotsen van Lake George in Texas een ravijn van 7 meter diep in 3 dagen tijd nadat een stuwdam overstroomd was. Misschien is de Grand Canyon aan het eind van de zondvloed ontstaan toen massa’s water hun weg naar de zee zochten.

Er wordt bij ouderdomsbepaling gebruik gemaakt van radiodatering. Op de tabel zie je de bekende jaartallen dat het gesteente is gevormd en de leeftijd volgens de radiodatering.

 

En trouwens, als de aarde zo oud is als beweerd wordt, was het sodium- en zoutgehalte van de zee veel hoger geweest en had er op de maan veel meer stof gelegen (gingen ze bij de eerste maanlanding ook van uit, maar er lag er maar een beetje), enz., enz.

 

Ethiek

De evolutionistische levensbeschouwing is op ethisch gebied gevaarlijk. Volgens Darwin gaat het om de ‘survival of the fittest’ (recht van de sterkste). Dus Hitler bijvoorbeeld, die dan een ‘minderwaardig ras’ (de Joden) uit wilde roeien ten gunste van het zuivere ras, is dan niet te veroordelen; de Germanen waren op dat moment gewoon de sterkste, de fittest.

Oerknal

Die knaltheorie komt niet van Darwin, maar van Lemaître (Belgische priester – 1931). Waar komt de oerknal vandaan? Alles wat wij om ons heen zien zat van oorsprong in die chemische oersoep. Wie heeft dat daarin gestopt? Waar komt de tijd en de oneindige leegte van het heelal van toen vandaan? Waar komt de eerste materie vandaan en waar de impuls tot explosie? Net zoals er geen wetenschappelijk bewijs is dat soorten eigenschappen erbij kunnen krijgen (evolueren) zo is er ook geen wetenschappelijk bewijs dat iets uit niets kan ontstaan.

In het hele verhaal van de evolutie en de oerknal komt de menselijke geest of ziel niet voor. Is liefde, haat, jaloezie, verwondering, de wil, het geweten, het ik- en Godsbesef allemaal het resultaat van een chemische oersoepknal? En van waar komt de orde in de kosmos?
Knallen geven normaalgesproken chaos. In het menselijke lichaam komt de orde vanuit de hersenen, de geest. Waar is de Geest in het heelal? Einstein zei het zo: Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Er zijn ook mensen die in een combinatie geloven: God heeft alles via evolutie geschapen, Hij heeft de Big Bang op gang gebracht en is scheppend doorgegaan. Maar mensen die in de Bijbel geloven, zien daarin duidelijk vermeld staan dat de dood in de wereld is gekomen door de zonde van de eerste mens. Dus zou er tijdens die miljoenen jaren vóór Adam geen dieren en planten gestorven zijn en er dus geen fossielen hebben kunnen ontstaan, want er was nog geen dood. Door evolutionisme en creationisme te mengen, ga je dus struikelen, dat werkt niet.

 

image786Interessante links over dit onderwerp (vooral de eerste 2 zijn interessant voor op school):

http://www.verzwegenwetenschap.nl/inhoud.html
http://www.real-life.nl/evolutietheorie.html

http://www.scheppingofevolutie.nl/
http://www.allaboutcreation.org/dutch/schepping-versus-evolutie.htm