God is liefde

Zo gauw we deze uitspraak horen hebben de meesten van ons twijfels. Maar degenen die dicht bij God zijn gekomen hebben diep in hun hart geen twijfel meer.

image541Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, zegt David in een van zijn psalmen.

Als we Gods karakter willen leren kennen, dan moeten we naar Jezus kijken, naar zijn woorden en zijn daden. Hij gebood nooit iets wat Hij zelf niet deed. Hij zegt ons God lief te hebben met alles wat in ons is, Hij zegt ons de anderen lief te hebben en van harte te vergeven, zelfs onze vijanden. En Jezus heeft dat allemaal zelf gedaan. Als de Almachtige zelf is zoals Hij van ons verwacht dat we worden, dan hoeven we niet bang voor Hem te zijn…

Aan de andere kant haat Hij dat wat ons kwaad doet. En dat is onder andere onze eigen zelfzuchtige natuur die we van Adam geërfd hebben. Daarom is Jezus soms scherp in zijn woorden. Alles wat ons in gevaar brengt, ons onderuit haalt, ons gevangen houdt, dat valt Hij aan. Om ons op het juiste pad te houden is soms lijden nodig, want erg volgzaam en wijs zijn wij van nature niet en die ellende kan ons weer redden.

Maar God heeft een enorm respect voor onze vrije wil, Hij zal nooit iemand dwingen, nooit iemand forceren. Liefde kun je niet afdwingen. De mensheid heeft Hem afgewezen en Hij wacht op de achtergrond dat wij Hem weer gaan zoeken zodat Hij ons kan zegenen, zoals de profeet Jesaja zei: Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.

image540Wij denken dat God boven alles staat, maar vaak zien wij in de Bijbel dat Hij vreugde heeft of verdriet en zelfs intens lijden kan. Dat is de prijs van de liefde. Hij stelt zich kwetsbaar op en wordt aan alle kanten verwond.

Je kunt het eigenlijk vergelijken met een minnaar die voortdurend afgewezen wordt. Om dat uit te beelden moest de profeet Hosea trouwen met een vrouw die ontrouw was, er na een tijd vandoor ging en die uiteindelijk door Hosea op de slavenmarkt weer teruggekocht werd en weer zijn vrouw werd. Zo is God ook: wij zijn ontrouw van nature, maar Hij is trouw en weet met Zijn liefde uiteindelijk toch veel mensen te winnen. Hij heeft mij eens van zijn pijn laten voelen, heel even, en dat was echt hevig.

Kortom, God houdt van je. Hij houdt van je zoals je bent. Hij verlangt ernaar je vriend te zijn. Hij wil graag dat je alles met Hem deelt. Bij Hem kun je komen zoals je bent. Bij Hem kun je vergeving ontvangen. Voor hem ben je een kostbare parel, ook al voel je je niet zo. Wat is meer waard? Een glinsterende parel op een mooi kussentje in het huis van een rijke familie of eenzelfde parel die buiten in de kou in de modder ligt? Hetzelfde toch? Het is een kwestie van die parel oppoetsen en op een mooi plekje leggen.

God is liefde, Hij heeft lief en heeft heel veel geduld met ons. Iedereen is welkom, maar dan ook echt iedereen. Als de meest smerige crimineel die er maar rondloopt oprecht op zijn knieën gaat voor Jezus en volkomen berouw toont, zal hij van harte vergeven worden en eeuwig leven ontvangen. En wij ook. Jezus zegt dat we elkaar zeven maal zevenenzeventig maal moeten vergeven, image17want dat doet Hij ook met ons als wij oprecht naar Hem toe gaan. Maar natuurlijk wil Hij ons ook helpen onze zwakheid te overwinnen zodat we niet iedere keer vergeving hoeven te vragen.

Over Gods liefde valt natuurlijk kilometers website vol te schrijven, maar ik wil eindigen met wat God over zichzelf zei in het Oude Testament, toen Gods liefde nog niet zo geopenbaard was zoals nu door Jezus: Jahweh ging voor Mozes langs en riep uit: ‘Jahweh ! Jahweh ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat.
En als je vreest voor die straf: Jezus heeft ook die straf voor je gedragen, dus kom maar met een vertrouwend hart naar Hem toe!