ZELFMOORD

Alles in je leven wordt zwart, één groot gat, veel te veel pijn om ooit alles te kunnen verwerken, veel te veel schuld om ooit weer goed te kunnen maken. Veel te ziek of misvormd om ooit een goed leven te kunnen krijgen. Zelfmoord wordt de enige optie.


zonsondergangIn de wereld om ons heen zien wij oorlogen, aanslagen, ruzies. Er woedt een oorlog. Maar die oorlog is er niet alleen in de buitenwereld, maar ook in de geestelijke wereld en in ons innerlijk. Wij hebben geestelijke vijanden die ons onderuit willen halen en ons in onze gedachten en gevoelens aanvallen.

We kunnen denken dat zelfmoord een oplossing is, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat we na zelfmoord wakker worden en ons in precies dezelfde toestand bevinden? Ik geloof niet dat het leven ophoudt bij de dood. Ik geloof dat de geest gebruik maakt van het lichaam om hier op aarde te leven, maar dat de geest ook zonder het lichaam bestaat.
Er zijn allerlei redenen die gedachtes van zelfmoord kunnen laten opkomen. Misschien door een diep liefdesverdriet, door eenzaamheid en je niet geliefd voelen, door iets verschrikkelijks dat je gedaan hebt en dat je nooit meer goed kan maken, door financiële problemen, doordat je misvormd bent of ongeneeslijk ziek. En het lijkt allemaal onoverwinnelijk.

Het klinkt misschien vaag geestelijk als ik zoiets zeg, maar Jezus heeft aan het kruis alle vijanden van onze ziel, geest en lichaam verslagen. Dat ervaar je pas als je je aan Hem overgeeft. De nacht dat ik me overgaf had ik het gevoel voor de eerste keer in mijn leven echt thuis te komen – zo’n liefde en vrede ineens, en dat van Iemand die verschrikkelijk veel van je houdt en op je wacht. Ik was direct van mijn (drugs)verslavingen af en mijn longen werden ook genezen. Maar het hardst heeft een mens vergeving nodig, en die kreeg ik, zonder enige veroordeling, van harte.

image17Jezus heeft al je kwaad en de daarbij horende straf gedragen, van iedereen trouwens. Als de meest smerige crimineel die er maar rondloopt oprecht op zijn knieën gaat voor Jezus en volkomen berouw toont zal hij van harte vergeven worden en eeuwig leven ontvangen. En wij ook. Jezus zegt dat we elkaar zeven maal zevenenzeventig maal moeten vergeven, want dat doet Hij ook met ons als wij oprecht naar Hem toe gaan.

God laat soms ellende in ons leven toe zodat we naar Hem gaan roepen en ‘thuis’ komen, en dan kan Hij ons redden voor de eeuwigheid.

Over Gods liefde valt natuurlijk kilometers website vol te schrijven, maar ik wil eindigen met wat God over zichzelf zei in het Oude Testament, toen Gods liefde nog niet zo geopenbaard was zoals nu door Jezus: Jahweh ging voor Mozes langs en riep uit: ‘Jahweh ! Jahweh ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat.

En als je vreest voor die straf: Jezus heeft nu ook die straf voor je gedragen, dus kom maar met een vertrouwend hart naar Hem toe.

In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde Hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.