EENZAAMHEID

 

Opvallend is hoe mensen in arme landen vaak toch zo vrolijk kunnen zijn samen.

Het antwoord zit ‘m natuurlijk in het laatste woordje…

image252Wat ben je liever: arm en gelukkig of rijk en eenzaam? Als je liever arm en gelukkig bent, dan voel je je waarschijnlijk echt eenzaam nu. Natuurlijk kan een mens ook tegelijk rijk en gelukkig zijn of arm en ongelukkig trouwens.

Ieder mens wordt geschapen met een lege plek, een plek die opgevuld zal moeten worden.

Veel mensen in deze moderne tijd proberen het met geld en luxe op te vullen, of anders wel met hobby’s, alcohol, drugs, overmatige seks, een of andere godsdienst of wat dan ook. Maar de echte behoefte van de mens is liefde, en liefst een heleboel ervan, en natuurlijk het liefste volmaakte liefde. En die proberen we dan te vinden in de volmaakte prins of prinses van onze dromen… En langzamerhand komen we erachter dat die niet bestaat.

Oorzaken van eenzaamheid


Van de oorzaak hebben we al iets van gelezen: God die op afstand gehouden is en de invloed van onze cultuur.

image743Als we heel ver teruggaan dan zien we het begin daarvan bij Adam en Eva. Ze hadden van de boom van kennis van goed en kwaad gesnoept, wat ze niet mochten, en daarna verstopten ze zich voor Degene die zoveel van ze hield. En dat verstoppen geeft natuurlijk een heel erg eenzaam gevoel.

In de relatie met je partner kun je hetzelfde doen: je hebt misschien dingen gedaan of nog die niet goed zijn en die je verzwijgt voor je partner, ook dat veroorzaakt een stuk eenzaamheid. Of je vergeeft iemand iets niet en trek je je wat van die persoon terug, of nog erger: je raakt verbitterd of gaat haten – en daar heb je jezelf natuurlijk het meeste mee.

Het kan ook zijn dat je mensen afstoot omdat je altijd klaagt, roddelt of het altijd over jezelf en je kwalen hebt. Mensen gaan liever om met vrolijke, bemoedigende personen. En daar zit je dan alleen.

Maar het kan ook zijn dat je er gewoon helemaal niks aan kan doen, dat de omstandigheden zo zijn: door ziekte, doordat je in een vreemd land woont, doordat er een geliefde gestorven is.

Het goede nieuws

imag251Het goede nieuws is dat er voor iedereen een antwoord en een oplossing is en dat de volmaakte, altijd vergevende, liefde echt te vinden is. Vreemd genoeg hebben wij van nature niet de neiging om de oplossing bij God te zoeken. Maar als je Hem door Jezus in je leven en hart toelaat gaat Hij je vullen zoals je nog nooit meegemaakt hebt. Maar dat ga je pas ervaren als je je echt helemaal aan Hem overgeeft, in vol vertrouwen. Dan zal vrede en een diepe verzadiging de bodem van je hart gaan bedekken.

Toen ik tot bekering kwam had ik het gevoel voor de eerste keer in mijn leven echt thuis te komen, dat ging zo diep. Mijn lege plek werd opgevuld totdat het overstroomde en ik iedereen van deze ervaring ging vertellen. Mijn dankbaarheid was erg groot. En dan te bedenken dat ik niet eens door ellende en problemen tot bekering was gekomen.

Maar christenen die zichzelf helemaal overgegeven hebben kunnen ook eenzaamheid ervaren, want behalve God hebben we ook elkaar nodig. En we leven in een tijd en cultuur dat we elkaar minder nodig hebben om te overleven, dat we meer op onszelf zijn, volop echtscheiden, enz. De liefde zal verkillen, voorspelde Jezus over de eindtijd, maar aan de andere kant zei Hij ook dat de onderlinge liefde het belangrijkste goed is onder zijn kinderen.
Liefde moet onderhouden worden door elkaar te vergeven, door niet op de eerste plaats eigen belang te zoeken maar zoeken om te dienen. Geven en dienen lossen al heel wat eenzaamheid op!

image17En voel je niet zielig als je troost nodig hebt. Jezus zei dat Hij de heilige Geest zou sturen en noemt Hem de Helper en Trooster. Er is zoveel ellende op deze wereld dat wij dat hard nodig hebben.

Jezus’ openbaar optreden begon in de synagoge van Nazareth toen Hij een tekst uit Jesaja voorlas om duidelijk te maken wat zijn missie was. Ik citeer uit Jesaja zelf:
De Geest van Jahweh rust op mij, want Jahweh heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van Jahweh uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.