Complottheorieën

 

We voelen het wel aan, er broeit iets. Aan de oppervlakte gebeurt er van alles, zoals allerlei razendsnelle technische ontwikkelingen op het gebied van computers, wifi, G5, camera’s, social media, Google, Facebook en anderen die je op en via internet overal volgen, enz. Dus onder de oppervlakte zal er ook wel van alles gebeuren, is de gedachte. Deze technische ontwikkelingen kunnen inderdaad leiden tot een totale controle. Bruten en machtswellustelingen zoals we in de vorige eeuw hebben gezien zoals Mao, Stalin, Hitler, Franco, enz. zullen zeker weer tevoorschijn komen en zullen dan door deze technieken veel meer macht uit kunnen oefenen, zoals we eigenlijk al in China zien gebeuren (met nu 200 miljoen surveillancecamera’s met gezichtsherkenning, de rest komt nog) en dat kan natuurlijk op een gegeven moment op een nog veel grotere schaal – wereldwijd – gebeuren.
En dat zien we natuurlijk niet zitten.
Machthebbers willen graag controle en wij willen graag vrijheid.

Deze veranderingen en de toenemende achterdocht zijn een voedingsbodem voor allerlei complottheorieën.
Maar het probleem met deze theorieën is dat je zelf eigenlijk slecht of helemaal niet kunt controleren of ze echt zijn of niet – ze zijn gebaseerd op gedachtes, gevoelens, via-via-verhalen en overtuigingen die je hebt of hebt horen verkondigen. En de vraag is ook of het zin heeft ermee bezig te zijn. Als je in een of meer complottheorieën gelooft, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk mensen waarschuwen, maar het probleem is dat de meeste mensen er niet in geloven en wat doe je dan? En als het zo ongrijpbaar, diep en wereldomvattend is, dan ben je machteloos. En als je niet uitkijkt, kun je er alleen maar helemaal paranoia en overspannen van worden als je je hiermee bezighoudt.

Complotten zijn er natuurlijk altijd al geweest: in het heel klein, bijvoorbeeld binnen de familie of vriendenkring, of op het werk, of in een dorp, enzovoorts. Er zijn altijd wel mensen die uit zijn op meer macht en meer geld en anderen willen onderdrukken. En ook op het wereldtoneel.

We leven in een tijd dat er veel meer controle en macht uitgeoefend kan worden dan ooit tevoren. En macht schijnt heel verslavend te werken. Maar de grote vraag is tot in hoeverre zulke machtige mensen in een groot web echt (kunnen/willen) samenwerken.
Als er gesproken wordt van complottheorieën, dan wordt er eigenlijk erg simpel gedacht: je hebt machtige boeven en een massa onschuldige slachtoffers. Maar die machtige mensen zijn niet allemaal door en door slecht, en die massa mensen zijn beslist niet allemaal onschuldig. Wij zijn allemaal op de een of andere manier een mengseltje van dat alles.

Er hangt in ieder geval iets in de lucht, dat is duidelijk. De wereld ontwikkelt zich zonder twijfel naar een wereldregering. Maar ondertussen trekt Amerika zoveel mogelijk macht naar zichzelf toe, maar ook China en Rusland, Europa en de islam. Ze maken niet echt de indruk samen te willen werken. En dat is de mens ook eigen: ieder knokt voor zijn eigen hachje, zijn eigen gewin. Ik kan me wel voorstellen dat in een grote wereldwijde crisis een heel charismatisch iemand zal opstaan en de boel sust en bij elkaar brengt en een soort wereldvrede onder zijn heerschappij gaat brengen.

De Bijbel voorspelt inderdaad dat er een man de wereldmacht zal grijpen. De Bijbel noemt hem de antichrist, het beest (met zijn valse profeet), een nep-messias dus. Hij zal zich ook als de langverwachte redder presenteren. In het begin zal hij veel goeds brengen en veel mensen verleiden, maar uiteindelijk zal hij een monster blijken te zijn. En de Bijbel zegt dat er één is die achter de schermen dat alles leidt en dat is de satan. Hij heeft met zijn rebellie veel engelen in zijn val meegesleurd en die buitenaardse wezens zijn de wereld ingedoken en broeden hier van alles uit en stoken heel wat onrust. Jezus zei op een gegeven moment: Ik heb de satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!” Maar Hij zei er direct bij tegen zijn volgelingen: “Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, en niets zal jullie kunnen schaden” (Lucas 10:18-19). In Openbaring 12 staat: Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij heeft grote woede, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.

Hij haat God en omdat hij Hemzelf niet aankan, richt hij zich vooral op zijn schepselen die Hij liefheeft en vooral op zijn volk, christenen en Joden. Hoe vaak heeft men al geprobeerd de Joden uit te roeien? En tegenwoordig worden er wereldwijd meer christenen vervolgd dan ooit tevoren.
Die activiteit is een belangrijk deel van zijn grote complot.
En alle mensen die op één lijn met hem zitten doordat ze ten koste van anderen op macht, geld en genot uit zijn, doen automatisch mee in zijn complot, of ze willen of niet.

In Psalm 2 zei koning David: De koningen van de aarde stellen zich op, de heersers spannen samen tegen Jahweh en zijn gezalfde.
Dus toen was het al zo, maar dat wil niet zeggen dat ze het zo bewust deden. Jezus zei: Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Je zit als je niet voor Jezus kiest automatisch in het “dark web”, een neutraal gebied bestaat niet.

In de Bijbel staat dat de satan helemaal op het einde de hele wereld tegen Jeruzalem en de Joden zal opzetten en zo de macht zal proberen te grijpen – het ultieme doel van zijn complot – maar dan wordt er voor altijd met hem afgerekend (dat staat in Openbaring 20):
Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Als wij niet bekeerd zijn, onze eigen god spelen, rebels zijn, achter genot en macht en geld en weet ik wat allemaal aan lopen, dan zijn we automatisch een radartje in het complot van de satan tegen God, en behoren dan dus ook bij de uiteindelijke verliezers. En dat wil de satan ook: zoveel mogelijk mensen verloren laten gaan. Dit complot is pas echt gevaarlijk.
Complotdenkers hebben wel gelijk: er bestaat een deep state, grootschalig georganiseerd, onder de oppervlakte. Maar het brein daarachter zijn geen mensen, maar er worden wel mensen – bewust of onbewust – bij betrokken. Paulus zei in Efeziërs 6 over deze situatie: Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

En die strijd kun je alleen voeren in de naam van Jezus onder zijn gezag. En daarvoor moet je je natuurlijk wel hebben bekeerd, zelf uit dat ‘dark web’ zijn gestapt. En het bijzondere is dat dicht bij God leven en de satan zo min mogelijk aandacht geven het eerste is wat we moeten doen en zelfs het beste werkt.

Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen (4:8-9):
Bedenk alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Delen / Share
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter