Ongeveer een jaar na onze bekering kregen we in Noord-Groningen een huisje te huur aangeboden en verhuisden. Aan het einde van de avond van de verhuizing gingen we eindelijk zitten om uit te rusten. Op datzelfde moment zagen mijn vrouw en ik gedurende een fractie van een seconde een Duitse herder of een wolf op de drempel van de woonkamer zitten. Ik werd me direct bewust van de aanwezigheid van een boze geest en begon in de naam van Jezus alle kamers door te gaan om hem weg te jagen.
Ik voelde dat het niet lukte en liet het uiteindelijk maar rusten en gaf het probleem aan God over.

Diezelfde avond schilderde ik een bordje met een Bijbeltekst om boven de haard te hangen om God centraal te stellen in huis. Er stond op geschreven: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Op het moment dat ik het bordje aan de spijker hing schoot er een licht door het huis heen en de boze geest was weg.

 

In datzelfde huis hadden we een jaar later problemen met ons dochtertje. Iedere nacht rond twaalf uur werd ze gillend wakker en moest ze getroost worden om weer in te kunnen slapen.

Op een avond was er een vriendin op bezoek. We wilden samen even gaan bidden en toen zei ze ineens: ‘die pop deugt niet’. We hadden die pop eens buiten ergens gevonden toen we met zigeuners samen woonden. Mijn dochtertje was gek op die pop en raar genoeg was ze die avond de pop vergeten mee naar bed te nemen. Ik keek ernaar en zag er iets akeligs in zitten. ‘Die ga ik verbranden’, zei ik. Mijn vrouw protesteerde hevig omdat het de lievelingspop van ons dochtertje was. Ik bad in stilte dat God haar ook zou laten zien dat er iets mis was. Ik hield haar de pop voor en ze liet een gil horen.

image508Ik ging naar buiten, stak de pop aan en ging weer naar binnen.
Die nacht droomde mijn vrouw dat het gezicht niet verbrand was. Het was buiten koud, er lag sneeuw en ik dacht ‘het zit wel goed’.
De volgende nacht had ze dezelfde droom.
Ik ging buiten kijken en warempel, precies het gezicht was niet verbrand.
Ik hield de aansteker bij het gezicht, maar het vatte geen vlam. Ik nam benzine uit de brommer, goot het erover heen, maar dat maakte niets uit. Toen werd ik flink kwaad van binnen, bad in tongen (een geïnspireerde taal die in principe alle christenen kunnen spreken) en hield de aansteker er weer bij. Direct was er een steekvlam en ik zag een schim met een enorme vaart achter de horizon verdwijnen.

Vanaf die dag is mijn dochtertje ’s nachts niet meer (gillend) wakker geworden.

 

Een jaar later, in een ander huis, kreeg ik iemand aan de deur die mij vroeg hem te bevrijden van spiritistische geesten. Joost mag weten hoe hij aan mijn adres kwam.
Ik stemde toe en joeg de geesten bij hem weg.

Die nacht schrokken mijn vrouw en ik wakker door een schuivend geluid op het dak en ik voelde direct de aanwezigheid van boze geesten. Ik stond op om de strijd aan te gaan en toen ik op de overloop kwam voelde ik een harde koude klap op mijn hart en dacht even dat ik er geweest was.
Ik ging naar beneden en bad, prijsde God en deed alles waar geesten niet van houden, maar het hielp niets. Uren gingen voorbij. Uiteindelijk boog ik het hoofd en bad God om vergeving dat ik die geesten bij die man uitgedreven had zonder Hem van te voren geraadpleegd te hebben. Ik voelde ineens dat ik hier niet goed gehandeld had.
Direct na het gebed waren de geesten weg. Hieruit heb ik geleerd dat ik niet zomaar iets mag aanvallen.

 

image509Een keer zag ik een geest in het bos, vlakbij een oudheidkundig museum. We waren met twee echtparen aan het wandelen. “Zag je dat net?” vroeg een vriend nadat we een stukje verder waren gelopen. Ik zag dat als bevestiging dat ik wat moest doen, ging direct terug en viel die geest aan in de naam van Jezus. Maar daarna heb ik nachtenlang nachtmerries gehad, terwijl ik daar normaal nooit last van heb. Achteraf hoorde ik dat ze er in dat museum occulte praktijken op na hielden. Vele jaren later hoorde ik dat die mensen daar daarna weggetrokken zijn en die praktijken daar opgehouden zijn. Door die nachtmerries twijfelde ik er eerst aan of ik er wel goed aan had gedaan dat aan te pakken, maar gezien het resultaat was het waarschijnlijk wel de goede reactie. En in een oorlog raken de ‘goeien’ ook gewond.

 

Een andere keer viel ik een heersende geest in een gebied van de Pyreneeën aan. Die nacht droomde ik dat een tovenaar op me ging liggen en verstikte totdat ik met moeite de naam Jezus over mijn lippen kreeg – toen schoot hij krachteloos van me af. En het klinkt absurd, maar iemand die nog nooit zoiets meegemaakt had zag de volgende morgen een grote zwarte (‘geestelijke’) spin op mijn auto zakken. Bij het starten die dag sprong de motor kapot en de reparateur snapte er helemaal niets van hoe dat had kunnen gebeuren. Ook hier twijfelde ik of ik misschien overmoedig was geweest. In het huis waar we logeerden vonden er occulte praktijken plaats en de twee zonen weigerden ook in het huis zelf te slapen. Ik was door het huis gelopen, had geesten verjaagd en verboden ooit nog terug te komen. Diezelfde dag of de dag daarna zakte de eigenaar van het huis in Zwitserland, waar hij toen voor vakantie was, plotseling dood op straat neer.
We hebben veel macht in het gebed en moeten daarom altijd zorgvuldig ‘overleggen’ met de heilige Geest om te weten hoe te handelen en te spreken.

 

image510Enkele jaren geleden werd ik bij de buren geroepen vanwege klopgeesten, licht dat uit en aan ging, deuren die spontaan klapperden, enz. Hier is erg veel gebeurd, maar kort gezegd waren de problemen ontstaan doordat ze zich hadden laten behandelen door nota bene een priester die met magnetisme werkte en wat Afrikaanse toverij. Hij bleek niet eens in God te geloven. Zijn leven is geëindigd in krankzinnigheid en is uiteindelijk in een ravijn doodgevallen. Zo gevaarlijk is het spelen met geesten.

Buiten die ‘huisgeesten’ hadden de buren ook te lijden door ernstige ziekten. Zij zijn bevrijd van de geesten en de ziekten zijn verdwenen. Bij een was een geest blijven hangen doordat ze weigerde iemand te vergeven. Ze leeft nu in depressie in plaats van vrolijk door het leven te gaan.

 

En zo zou ik nog heel wat verhalen van bevrijdingen en confrontaties kunnen vertellen.

Vooral geesten die in huis hangen buiten je schuld om zijn makkelijk weg te jagen. Of iets wat op je afgestuurd wordt door vervloekingen. We hebben voor een Afrikaans meisje kunnen bidden dat 3 jaar lang behoorlijk last had van nachtelijk bezoek van een geest die haar seksueel lastig viel. Zo’n geest schijnt uit de Voodoo te komen heb ik me laten vertellen door iemand die er meer van weet. Na het gebed was ze helemaal bevrijd, het is niet meer teruggekomen. Het is een moslimmeisje, dat trouwens een nacht zelf ook had gereageerd met de naam van Jezus aan te roepen en toen de geest voor dat moment ervandoor zag gaan.

image511Het wegsturen van geesten is niet altijd iets dat buiten ons omgaat; er kan ook gevraagd worden te stoppen met bepaalde activiteiten, bepaalde voorwerpen, muziek of boeken weg te doen, of anderen te vergeven.

Boze geesten voelen zich thuis bij alles wat lelijk, gemeen, vies en duister is. Als wij onszelf innerlijk laten schoonmaken, zullen ze zich niet meer thuis voelen in onze omgeving, en zeker niet als Jezus zijn intrek in ons neemt, maar dat doet Hij niet vanzelf, wij moeten Hem daartoe uitnodigen.

Als je hulp nodig hebt vanwege dit soort verschijnselen, neem dan gerust contact op, we helpen graag. Het gaat met weinig boembarie, is gratis en je wordt ook niet een sekte binnengetrokken. Jezus zegt: Je hebt het voor niets gekregen, geef het dan ook weer voor niets; dus van harte delen, zonder bijbedoelingen, dat is wat Hij van zijn volgelingen verwacht.
En weet dat veel mensen last hebben van dit soort verschijnselen en velen er niet over durven te beginnen, dus je hoeft je er niet voor te schamen. Dat Afrikaans meisje had ook lang gewacht voordat ze ermee voor de dag kwam, maar daarna was ze er snel vanaf.

We wonen in Brunssum, Zuid-Limburg. Als je hier verder vandaan woont, kunnen wij wel helpen iemand in de buurt te vinden die kan helpen. Maar weet dat je zelf Jezus ook altijd kunt aanroepen.

God zegene je met Zijn bevrijdende liefde!